Voedingsopstellingen

Ethiek

Met mensen werken, vraagt om een scherp moreel besef, oog voor de grenzen van cliënten en die van mij zelf. De uitgangspunten van waaruit ik werk staan hieronder op een rijtje.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Als coach ben ik geen informant voor anderen. Terugkoppeling aan anderen gaat alleen via de client zelf.  Ik deel geen informatie over cliënten en we winnen geen informatie over cliënten in bij derden. Het komt wel voor dat doorverwijzingen plaatsvinden via derden, ook dan vind er geen overleg plaats over cliënten.

Zorgvuldig, maar niet voorzichtig

Ik zoek het ongemak op, werk op de laag waar het schuurt en ga wrijving niet uit de weg. Ik benader cliënten met respect. Bij aanraking of bij oefeningen of interventies met een verhoogd risico vraag ik altijd eerst om toestemming.

Verstoringen hebben voorrang

Programma’s zijn niet in beton gegoten. Er wordt ruimte gemaakt voor wat er speelt en werken vanuit wat er in het moment nodig is.

Eigenaarschap en autonomie

Iedere client is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces.

Passende begeleiding

Ik ken mijn grenzen. Wanneer jouw vraagstuk buiten mijn expertisegebied valt, verwijs ik je graag door naar een passende begeleider of hulverlener die je verder kan helpen.

One size doesn’t fit all

Ik help cliënten te zoeken naar een voor hem/haar passende oplossing of aanpak.

Alles mag er zijn

Plezier, angst, twijfel, verwarring, boosheid etc.

Begeleiders zijn voorgangers

Ik ga cliënten en groepen voor in wat ik van hen vraag. Daarbij ben ik open, kwetsbaar en stevig tegelijkertijd. Ik ben niet alwetend, maar zet mijn ervaringen in om cliënten tot leren te brengen: We teach best what we most need to learn.

Kwaliteit en intervisie

Uiteraard toets ik voortdurend de kwaliteit van mijn werk en blijf ik me ontwikkelen. Ook ik heb blinde vlekken. En sta ik open voor feedback van cliënten, daar vraag ik actief om.