Voedingsopstellingen

Artikelen

De rem van een vader

Haar wens is om een slanke moeder te zijn. Een aantal jaar geleden hielp een gastric bypass haar om slank te worden. Inmiddels komt ze langzaam weer aan. Ze wil onderzoeken waarom ze geen rem lijkt te hebben.

In de opstelling die volgt stellen we naast cliënt, haar vader en moeder ook een representant voor haar rem op. Die laatste maakt in de opstelling meteen verbinding met de representant van haar vader. Rem gaat achter de representant van vader staan, op zo’n manier dat deze amper nog zichtbaar is voor de representant van cliënt. Net als haar eigen rem op eten.

De representant van vader ervaart juist veel warmte en houvast aan deze rem. Dit herkent cliënt wel. Ze vind haar vader gedisciplineerd, hij leeft een strikt leven. Het contact met haar vader is weinig en ze interpreteert deze koud en weinig liefdevol.

Met het beschrijven van haar vader wordt naast zichtbaar ook hoorbaar dat er een verbinding zit tussen de moeite die ze ervaart met haar rem op eten en haar vader. Haar verlangen naar haar vader wordt voor representanten voelbaar. Haar verlangen naar rem blijkt ergens in de tijd verwart geraakt met haar verlangen naar haar vader.

Dit is iets wat onbewust gebeurt. Juist dat wat ze bij haar vader als kou ervaart is juist bij haarzelf geïnstalleerd: geen discipline of genuanceerder gezegd: geen rem. Bij cliënt lijkt de systemische wetmatigheid van toepassing dat dat wat je bij je ouder afwijst, zich bij jou installeert (Els van Steijn). Juist de rem die haar vader zelf veel houvast biedt is voor haar pijnlijk. Er kan daardoor weinig bij hem, wat ze als kou ervaart. 

Moeders geven je het leven, vaders zetten je in de wereld is nog zo’n wetmatigheid (Bert Hellinger). Mateloosheid heeft vaker een link met vaders. Met name als je niet van je vader hebt kunnen leren je grenzen te bewaken. Dan rest je daar zelf nog iets in te doen als je bijvoorbeeld moeite hebt met mateloosheid in eten. Dit is een beweging die je zelf in gang kunt zetten als je je bewust bent geworden dat het hier in zit. Bij dit soort processen is allerlei hulp voorhanden. Het proberen te zien van je vader in volle omvang, zowel de goede als de slechte kanten en het doorvoelen van je eigen verlangen hierin kan beweging voor jezelf creëren om het voor jezelf anders te gaan doen. 

Een voedingsopstelling biedt geen oplossing. Het geeft je de gelegenheid om te onderzoeken hoe het werkelijk voor je is, en biedt daarmee een kans om je bewustzijn te vergroten, zodat er ruimte kan ontstaan en je verder kunt bewegen. Er nieuwe opties mogelijk voor je worden. Bijvoorbeeld wat meer een rem op je voeding.